Ts.Tumur-ochir

АУ-ын доктор, профессор, Зөвлөх зэргийн эмч, УГТЭ-ийн ерөнхий захирал

"Conference 2021"

Social Share