D.Bat-Undral

Third State Central Hospital, Chief of cardiovascular surgery department

Хавхлагын мэс засал эмчилгээ, орчин цагийн чиг хандлага

Social Share