10:15 PM - 10:30 PM

2021 онд хэвлэгдсэн шинэ эмнэлзүйн туршилт судалгааны тойм -2

Л.Чимэдлхам Зүрхний эмч, Багануур эрүүл мэндийн төв

Location: District health center, Baganuur, Mongolia

  • L.Chimedlkham

    L.Chimedlkham

    BAGANUUR DISTRICT HEALTH CENTER, DOCTOR OF THE CARDIOVASCULAR

Social Share