15:50 PM - 16:05 PM

Эмнэлгийн ажилчидын амьдралын хэв маяг ба артерийн даралт хоорондын хамаарлыг судалсан дүн

Б.Ундраа, Дотоод шүүрэл судлалын танхим, АШУҮИС

Location: Mongolian National University of Medical Sciences, Ulaanbaatar , Mongolia

Social Share