12:45 PM - 13:00 PM

Цацалтын фракц хадгалагдсан зүрхний архаг дутагдлын оношилгоо

Б.Номин-Эрдэнэ, Зүрхний шигдээсийн тасгийн их эмч, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг

Location: Third State Central Hospital, Ulaanbaatar, Mongolia

Social Share