15:20 PM - 15:35 PM

Хувийн өдөр тутмийн хэрэгсэлүүдийг хэм алдагдлын оношилгоонд ашиглах нь

Ц.Намхайдорж, УБ Сонгдо эмнэлгийн зүрх судасны их эмч

Location: UB Songdo , Mongolia

Social Share