11:20 PM - 11:35 PM

Хавхлагын эмгэгийн удирдамж

Г.Мөнхтулга, Зүрхний шигдээсийн тасгийн их эмч, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг

Location: Third State Central Hospital , Ulaanbaatar , Mongolia

Social Share