16:15 PM - 16:25 PM

Орон нутгийн тайлан

Л.Эрдэнэзаяа Зүрхний эмч, Сүхбаатар аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

Location: Sukhbaatar General Hospital , Ulaanbaatar , Mongolia

  • L.Erdenezaya

    L.Erdenezaya

    SUKHBAATAR GENERAL HOSPITAL, DOCTOR OF THE CARDIOVASCULAR

Social Share