15:25 PM - 15:35 PM

Судасны багийн титэм судасны болон захын судасны эмгэгийн үндэсний бүртгэл судалгааны танилцуулга

Г.Мөнхтулга Зүрхний шигдээсийн тасгийн их эмч, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг

Location: Third State Central Hospital , Ulaanbaatar , Mongolia

Social Share