14:20 PM - 14:35 PM

Тохиолдол хэлэлцүүлэг: Нэгдсэн артерийн цоргыг мэс засал

Д.Батбаатар Зүрхний мэс заслын тасгийн их эмч, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг

Location: Third State Central Hospital , Ulaanbaatar , Mongolia

  • D.Batbaatar

    D.Batbaatar

    Third State Central Hospital, Cardiovascular Surgeon

Social Share