11:20 PM - 11:35 PM

Тохиолдол хэлэлцүүлэг: Гол судасны хавхлагын дээрх нарийсал халдварт эндокардитаар хүндэрсэн нь

Ц.Цолмон, Зүрх судлалын тасгийн их эмч, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг

Location: Third State Central Hospital , Ulaanbaatar , Mongolia

  • Ts.Tsolmon

    Ts.Tsolmon

    Third State Central Hospital, Doctor of the cardiovascular

Social Share