17:25 PM - 17:40 PM

ТиCДО/ТиСДЭ-г орон нутагт нэвтрүүлсэн туршлага

Ц.Наран-Эрдэнэ Зүрхний эмч, Орхон аймгийн БОЭТ

Location: Regional Diagnostic and Treatment Center , Orkhon, Mongolia

  • Ts.Naran-Erdene

    Ts.Naran-Erdene

    REGIONAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT CENTER, DOCTOR OF THE CARDIOVASCULAR

Social Share