16:35 PM - 17:05 PM

Зочин илтгэгч: Байгууллагын соёл

Д.Сүрэнчимэг Удирдахуйн Ухааны Доктор, ЗГХЭГ-ын харьяа Удирдлагын Академийн захирал

Location: Third State Central Hospital , Ulaanbaatar , Mongolia

  • D.Surenchimeg

    D.Surenchimeg

    Удирдахуйн Ухааны Доктор, ЗГХЭГ-ын харьяа Удирдлагын Академийн захирал

Social Share