15:30 PM - 15:45 PM

Хүүхдэд стандарт бус байрлалд шүүлтүүр тавьж бүлэн уусгах эмчилгээг бөглөрсөн судсанд хийсэн тохиолдол

Б.Мөнхцэцэг, Зүрх судлалын тэнхим, АШУҮИС

Location: Mongolian National University of Medical Sciences, Ulaanbaatar , Mongolia

Social Share