17:10 PM - 17:25 PM

Титмийн архаг цусан хангамжийн дутагдалтай өвчтөнийг ямар тохиолдолд ТСДО/Э-нд илгээх вэ?

Б.Туяацэцэг Зүрхний эмч, Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Location: General Hospital, Govi-Aimag, Mongolia

  • B.Tuyatsetseg

    B.Tuyatsetseg

    GOVI-ALTAI GENERAL HOSPITAL, DOCTOR OF THE CARDIOVASCULAR

Social Share