11:35 PM - 11:50 PM

London Cardiology Update олон улсын хурлын тойм 4 “Hypertrophic cardiomyopathy session”

Ц.Пунсалдулам, Зүрх судасны үндэсний төвийн сургалт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг

Location: Third State Central Hospital , Ulaanbaatar , Mongolia

  • Ts.Punsaldulam

    Ts.Punsaldulam

    THIRD STATE CENTRAL HOSPITAL, TRAINING AND RESEARCH SPECIALIST OF THE NATIONAL CARDIOVASCULAR CENTER

Social Share