17:10 PM - 17:25 PM

Ковид-19-ийн үед зонхилон тохиолдох зүрхний хэм алдагдалууд

С.Оргил Зүрхний эмч, Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Location: Darkhan General Hospital , Darkhan, Mongolia

  • S.Orgil

    S.Orgil

    DARKHAN GENERAL HOSPITAL, DOCTOR OF THE CARDIOVASCULAR

Social Share