16:55 PM - 17:10 PM

SARS-CoV-2-ийн вакцины дараах тромбэмболийн хүндрэлүүд

Ц.Сумъяа Зүрх судлалын тэнхим, АШУҮИС

Location: Mongolian National University of Medical Sciences , Ulaanbaatar , Mongolia

  • Ts.Sumiya

    Ts.Sumiya

    Зүрх судлалын тэнхим, АШУҮИС

Social Share