Зүрх судасны үндэсний чуулган 2021

*** ИЛТГЭГЧ ***

Баасан гараг

Л.Арьяасүрэн

Л.Арьяасүрэн

УГТЭ, ЗШТ-ийн эрхлэгч

Д.Бат-Ундрал

Д.Бат-Ундрал

УГТЭ, ЗМЗТ-ийн эрхлэгч

Ж.Төвжаргал

Ж.Төвжаргал

Зүрх судасны их эмч

Г.Мөнхтулга

Г.Мөнхтулга

Зүрх судасны их эмч

Л.Бямбацогт

Л.Бямбацогт

Зүрх судасны их эмч

Г.Туул

Г.Туул

Зүрх судасны их эмч

О.Мөнхсувд

О.Мөнхсувд

Зүрх судасны их эмч

Бямба гараг

Л.Арьяасүрэн

Л.Арьяасүрэн

УГТЭ, ЗШТ-ийн эрхлэгч

Д.Бат-Ундрал

Д.Бат-Ундрал

УГТЭ, ЗМЗТ-ийн эрхлэгч

Ж.Төвжаргал

Ж.Төвжаргал

Зүрх судасны их эмч

Г.Мөнхтулга

Г.Мөнхтулга

Зүрх судасны их эмч

Л.Бямбацогт

Л.Бямбацогт

Зүрх судасны их эмч

Г.Туул

Г.Туул

Зүрх судасны их эмч

О.Мөнхсувд

О.Мөнхсувд

Зүрх судасны их эмч

Ням гараг

Л.Арьяасүрэн

Л.Арьяасүрэн

УГТЭ, ЗШТ-ийн эрхлэгч

Д.Бат-Ундрал

Д.Бат-Ундрал

УГТЭ, ЗМЗТ-ийн эрхлэгч

Ж.Төвжаргал

Ж.Төвжаргал

Зүрх судасны их эмч

Г.Мөнхтулга

Г.Мөнхтулга

Зүрх судасны их эмч

Л.Бямбацогт

Л.Бямбацогт

Зүрх судасны их эмч

Г.Туул

Г.Туул

Зүрх судасны их эмч

О.Мөнхсувд

О.Мөнхсувд

Зүрх судасны их эмч

 

*** ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР ***

 

*** СПОНСОР БАЙГУУЛЛАГА ***

en_USEnglish